Vyberte stránku

& Itinerář cesty

1. Říp - Coimbra: Na počátku cesty

V první kapitole kurzu se seznámíme se základy práce v jazyce R. Ačkoliv nám znalosti zde získané nepřinesou okamžitý užitek (nenaučíme se tu pracovat s datovými soubory), je důležité ji absolvovat. Proto neztrácejme čas a vrhněme se společně do studia.

K tomu Vám přeji spoustu radosti při objevování tohoto kouzelného jazyka, během kterého společně procestujeme celý svět. Naše cesta začíná v místech, kam zabloudil Praotec Čech a končí až v daleké Coimbře, respektive v Katanu. Šťastnou cestu přátelé!

2. New York - Panamá: Datové typy a struktury

Prozatím jsme v R pracovali pouze s vektory. Vyzkoušeli jsme si, jak je tvořit a jak s nimi dále pracovat. Současně jsme se též seznámili s prostředím RStudia, ve kterém se budeme po celou dobu studia pohybovat. 

S vektory si však příliš velkou zábavu neužijeme, a proto se v této kapitole seznámíme i s dalšími formáty dat, zejména s data frame a maticemi. Tím se dostáváme k tématu datových typů a datových struktur, jimž bude věnována severoamerická část cesty.

3. Medellín - Fortaleza: Práce s daty 1

V předchozích dvou kapitolách jsme získali základní znalosti o práci v R, respektive RStudiu, a proto se nyní můžeme pustit do vlastní analýzy dat.

Projdeme si základní statistické testy, na něž navážeme příkazy table a summarize. Díky nim se naučíte, kterak lze v krátkém čase získat z dat velice hodnotné informace. Načtěte databázi Katan, jdeme si hrát.

4. Praia - Mogadišo: Podmínky a cykly

Podmínky a cykly jsou nedostižným evergreenem všech programovacích jazyků. R v tomto ohledu není žádnou výjimkou, i když je nutné podotknout, že na rozdíl od ostatních jazyků zde nejsou tak často využívány.

Mnoho funkcí (viz rodina funkcí apply z minulé kapitoly či příkazy z balíčku dplyr probírané v šesté kapitole) v sobě totiž již cyklus obsahují, a proto jej není nutné samostatně vytvářet. Přesto se nám ale některé cykly a podmínky budou v naší práci velice hodit, jelikož dokážou zautomatizovat naše výpočty a postupy.

5. Nairobi - Kapské Město: Grafy v ggplot2

Říká se, že dobrý graf může vydat za desítky stran dobrého a stovky stran nudného textu. Abychom se však mohli tímto moudrým příslovím řídit, musíme se nejdříve takové grafy naučit vytvářet. K tomu nám poslouží právě tato kapitola.

V ní se naučíme tvořit nejenom liniové, bodové a sloupcové grafy, ale i histogramy a krabicové diagramy, které možná doposud ani neznáte. Nejdříve se však seznámíme s instalací balíčku rozšíření ggplot2.

6. Perth - Port Moresby: Práce s daty 2

V minulé kapitole jsme se seznámili s tidyverse, který kromě balíčku ggplot2 obsahuje i několik dalších balíčků velice užitečných pro práci v R. Jedním z nich je i dplyr, jenž nám zjednoduší naši dosavadní práci zejména s data frame.

dplyr nám pomůže data třídit, přeskupovat, všemožně modifikovat či nad nimi provádět různé početní a statistické operace. Pojďme si tyto příkazy postupně představit. Před tím si však nezapomeňte načíst do RStudia samotný balíček tidyverse (popřípadě pouze dplyr).

7. Peleliu - Hanoj: Pokračování dplyr a ggplot2

V předchozích dvou kapitolách jsme se naučili pracovat s balíčky ggplot2 a dplyr. Balíček dplyr však obsahuje kromě nám už známých příkazů i několik dalších, kterým bude věnována právě tato kapitola. Jmenovitě se jedná o příkazy trubka, respektive group_by a summarise.

S těmito třemi příkazy povýšíme naše skripty na zcela novou úroveň, jak sami brzy zjistíte. Jejich užitečnost oceníte nejen při analýze dat, ale i při tvorbě grafů. Pojďme na ně.

8. Kalkata - Katan: Tvorba webu, mapy & další

V první kapitole našeho putování bylo slíbeno, že se v RStudiu naučíme vytvářet webové stránky, které budou obsahovat výstupy z našich analýz. Nyní nastává ta správná chvíle tento slib naplnit.

Dříve než se však dostaneme k tvorbě webových prezentací, potkáme se opětovně s balíčkem tidyverse, který využijeme pro formátování dat. A aby toho nebylo málo, podíváme se v této kapitole též na testování statistických hypotéz a tvorbu map. Čeká nás poslední úsek naší cesty, Katan už je na dohled!